Du har landat på min hemsida, kul att du stannat till!

Jag är en bohemisk forskarstudent som först skolats i kognitionsvetenskap och då främst intresserat mig för språkvetenskap och design. Numera bedriver jag forskarstudier inom åldrande och hälsa. Som kognitionsvetare tenderar man ju att hamna lite varstans och jag hamnade här. Ett resultat av egna aktiva val och tillfälligheter som det mesta här i livet. Hur som helst är du välkommen till min lilla utpost för funderingar om konst, litteratur, filosofi, vetenskap och politik — eller vad som i övrigt faller mig in. Begreppet tankespringor är sprunget ur Leonard Cohens välbekanta rader om hur allt innehåller sprickor och att det är där ljuset faller in. Genom att ge min hemsida den titeln vill jag betona att vad jag skriver här utgör just försök att sätta ord på det ljus som faller in i mellanrummen, där det givna inte räcker till. Texterna har således en prövande karaktär och är inte tänkta att göra anspråk på att lansera några definitiva sanningar. För tydlighets skull vill jag också poängtera att inget jag skriver här uttrycker andra åsikter än mina egna.